Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wyszyński AUTO CENTRUM, z siedzibą w Warszawie, przy Al.Prymasa Tysiąclecia 81A/6 , zarejestrowaną pod numerem NIP: 527-104-87-54, dalej zwaną „Administratorem”.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

  1. Administratorem danych osobowych jest Wyszyński AUTO CENTRUM.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług mechaniki samochodowej jak i dostarczania treści przez stronę internetową pod adresem www.wyszynski.net.pl i wszystkie jej podstrony, w tym w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, takiego jak m.in. archiwizacja danych, dochodzenie roszczeń lub ochrona przed nimi.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, takie jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowe i inne gdzie okaże się to niezbędne.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a po tym okresie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług przez Administratora.
  2. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  3. Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem lub innym nieuprawnionym użyciem. 11. Jeśli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem bok@wyszynski.net.pl .
  1. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw przysługujących Ci na podstawie RODO, prosimy o kontakt z nami pod adresem bok@wyszynski.net.pl. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

 

„>

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal